"நீ தேவதையா?.. சாமரம் வீசும் தாசியா?".. தாமரையிடம் அபிராமி பரபரப்பு கேள்வி.. BBULTIMATE

முகப்பு > சினிமா செய்திகள்

By |

24 மணி நேரமும் டிஸ்னி+ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் பரபரப்பாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

24 மணி நேரமும் டிஸ்னி+ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் பரபரப்பாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது.24 மணி நேரமும் டிஸ்னி+ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி மிகவும் விறுவிறுப்பாகவும் பரபரப்பாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

 

இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து தற்போது வனிதா விஜயகுமார், தாமாக முன்வந்து வெளியேறியுள்ளார். இதற்கு காரணம் தன்னுடைய மன நலம் மற்றும் உடல் நலத்தை காத்துக் கொள்வதுதான் என்று குறிப்பிட்டிருந்த வனிதா, இனியும் வீட்டுக்குள் இருந்து ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது என்றும் பிக்பாஸிடம் தெரிவித்து விட்டு சென்று விட்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து தற்போது வனிதா விஜயகுமார், தாமாக முன்வந்து வெளியேறியுள்ளார். இதற்கு காரணம் தன்னுடைய மன நலம் மற்றும் உடல் நலத்தை காத்துக் கொள்வதுதான் என்று குறிப்பிட்டிருந்த வனிதா, இனியும் வீட்டுக்குள் இருந்து ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது என்றும் பிக்பாஸிடம் தெரிவித்து விட்டு சென்று விட்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து தற்போது வனிதா விஜயகுமார், தாமாக முன்வந்து வெளியேறியுள்ளார். இதற்கு காரணம் தன்னுடைய மன நலம் மற்றும் உடல் நலத்தை காத்துக் கொள்வதுதான் என்று குறிப்பிட்டிருந்த வனிதா, இனியும் வீட்டுக்குள் இருந்து ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது என்றும் பிக்பாஸிடம் தெரிவித்து விட்டு சென்று விட்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து தற்போது வனிதா விஜயகுமார், தாமாக முன்வந்து வெளியேறியுள்ளார். இதற்கு காரணம் தன்னுடைய மன நலம் மற்றும் உடல் நலத்தை காத்துக் கொள்வதுதான் என்று குறிப்பிட்டிருந்த வனிதா, இனியும் வீட்டுக்குள் இருந்து ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது என்றும் பிக்பாஸிடம் தெரிவித்து விட்டு சென்று விட்டார்.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

தேவதைகள் மற்றும் அரக்கர்கள்

இந்த நிலையில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தேவர்கள் அல்லது தேவதைகள் மற்றும் நரகர்கள் டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க்கின் படி அனைவரும் தேவர்கள் மற்றும் நகரங்களாக இரண்டு விதமான ஆடைகளை அணிந்து வலம் வருகின்றனர். இதில் நரகர்கள் என்பதை சாத்தான்கள் அல்லது அரக்கர்கள் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவர்கள் இருவருக்கும் இரு வேறு விதமான நிறங்களில் ஆடைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன.

 

Tags : Test

Abhirami controversy qustion to thamarai bigg boss ultimate

People looking for online information on Test will find this news story useful.